Instructeur Eerste Hulp Oranje Kruis

Productcode: 

001

Prijs (excl. BTW): 

€  1 075,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

54

Leerstof: 

Oranje Kruis boekje 28e druk

Kwalificatie: 

Onderwijsaantekening van het Oranje Kruis

Onderwijsvorm: 

Klassikaal

De cursus Instructeur Eerste Hulp leidt op voor het examen Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis

Doel   Het optreden als cursusleider en Instructeur voor de Oranje Kruis opleidingen.

Programma: In deze cursus wordt behandeld:

  • Voor onze cursus wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal van Het Oranje Kruis, zowel EHBO-technische als didactische zin;
  • Kennis van de organisatie;
  • Het examineren.

Ons motto is: Proper Preparation Prevents Poor Performance.

Indeling lesdagen: de 9 lesdagen worden alsvolgd ingedeeld. 

  • 2 lesdagen Eigen Vaardigheden: hierin worden alle benodigde eigenvaardighheden behandeld en geoefend. Daarnaast gaan we hier uiteraard ook in op de Examen door middel van examentraininging de vorm van diverse cases.
  • 7 lesdagen Didactiek. waarvan er 4 worden gebruikt om de didactiek uit te leggen aan aan te leren ?(leren lesschema's maken en lesgeven in opleidingsles en herhalingslessen) en 3 lessen om deze didactische vaardigheden te perfectioneren. 

Doelgroep: Onderwijsgevenden, verpleegkundigen, gediplomeerde EHBO-ers in bezit van geldig Diploma Eerste Hulp en de aantekening verbandleer en AED van het Oranje Kruis of Uitgebreid EHBO van het Rode Kruis

Tijdsindeling: Variabel

STUDIE BELASTING: CA. 130 UUR

Plaats: Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.

Docententeam: Onderwijs(deskundigen) en Artsen

Groepsgrootte: Minimaal 6 en Maximaal 12 personen

Uw investering: Deze is voor 9 lesdagen, extra lessen worden apart in rekening gebracht! Je investering is aftrekbaar.

Deze cursusboeken zijn inbegrepen bij de opleiding: de Handleiding voor instructeurs en het Didactisch werkboek, dus niet het Oranje Kruisboekje! 

 

Toetsen & Examens: Na het met gunstig gevolg afleggen van het toelatings-examen en deelexamens wordt aan de deelnemers de aantekening "Instructeur Eerste Hulp Oranje Kruis" verstrekt, met de bevoegdheid van Instructeur Eerste Hulp.

Let op!:  Recht op deelname aan de examens

  • Alleen Kandidaten in het bezit van het geldige Diploma Eerste Hulp, afgegeven door Het Oranje Kruis, hebben recht op deelname aan het examen.
  • Kandidaten die hebben aangetoond in het bezit te zijn van een geldig instructeursdiploma van een andere organisatie op het gebied van Eerste Hulp hoeven niet in het bezit te zijn van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis en kunnen zich rechtstreeks voor het examen aanmelden.
  • Dit geldt ook voor de verpleegkundige, fysiotherapeut of arts die is ingeschreven in het BIG-register.

Nascholing:

Om het diploma geldig te houden dient u 28 studiepunten per 2 jaar te behalen + 1 tenminste 1 les beoordeling te hebben + alle EHBO-compententie moeten minimaal eens per 4 jaar met goed beoordeelt zijn.

Hieronder kunt u het inschrijfformulier downloaden

 

INSCHRIJFFORMULIER + ALGEMENE VOORWAARDEN

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.