Bedrijfshulpverlener NIBHV

Productcode: 

26

Prijs (excl. BTW): 

€  230,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

16

Leerstof: 

NIBHV

Kwalificatie: 

Diploma BHV

Onderwijsvorm: 

Training
BEDRIJFSHULPVERLENER NIBHV
Doel                Het kunnen verlenen van eerste hulp bij Ongelukken en ziekten, alsmede het kunnen toepassen van hartmassage en het preventief en repressief optreden bij brand.
Programma In deze cursus worden behandeld: de leerstof van het "NIBHV", EHBO en de preventieve en repressieve brandweerzaken, alsmede de salvage en ontruiming.
Doelgroep
  • BHV-leden
  • Aangewezen persoon in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-WET).
Toelatingseis(en) Medisch geschikt
Leermiddelen
  • Leerboek NIBHV
Cursusmiddelen Verbandtrommel met cursusinhoud
Tijdsduur 16 lesuren
Tijdsindeling 2 lesdagen van 8 uur
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent NIBHV bevoegd
  • Praktijkbegeleider
  • Brandweerinstructeur SBOIN
Kosten cursus € 230,00 per cursist
Examenkosten € 42,00
Koffervullig* op aanvraag
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Na het met gunstig gevolg afleggen van het examen wordt aan de deelnemers het certificaat "BHV" van het NIBHV verstrekt.
Nascholing 8 lesuren per jaar
* Pakket voor het hervullen van de verbandtrommel met voorgeschreven en/of het door het Oranje Kruis geadviseerde verbandmiddelen.

 

 

 

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.