EHBO VOOR RIJ-INSTRUCTEURS CCV CODE 95

 150,00

Specificaties

SKU: 14 Kategorien: ,

Beschrijving

Productcode: 14

Prijs (excl. BTW) en excl. CBR-kosten

BTW Tarief: 21%

Lesuren: 8

Leerstof: Volgens IBKI Leerdoelen / Oranje Kruis

Kwalificatie: Diplomacertificaat met resultatenlijst

Onderwijsvorm: Training / Workshop

Doel: Het kunnen verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken en Verkeersongevallen alsmede het kunnen toepassen van hartmassage.

Programma:

In deze cursus wordt de leerstof EHBO en reanimatie met gebruik van de AED behandeld

*regeling rijonderricht motorrijtuigen, gekwalificeerde EHBO-opleidingen met Staatscourantvermelding. 2 november 2004, nummer 211, pagina 19

*Leerstof volgens de leerdoelen van het IBKI 

Doelgroep: Autorij-instructeurs en iedereen die meer inzicht wil in het verlenen van de eerste hulp bij verkeersongevallen

Toelatingseis(en): Medisch geschikt

Leermiddelen: Leerboek EHBO voor Rij-instructeurs.

Cursusmiddelen: Verbandmiddelen

Tijdsduur: 12 lesuren

Tijdsindeling: Variabel

Plaats: Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.

Docent(enteam)

  • Arts en/of NRR-docent
  • Instructeur Eerste Hulp
  • Praktijkbegeleider/LOTUS in overleg (op aanvraag)

Groepsgrootte: 12 personen

Afsluiting: Na het met gunstig gevolg afleggen van de toetsen worden aan de deelnemers een resultatenlijst behorende bij het certificaat EHBO voor Rijinstructeurs en het Certificaat EHBO voor Rijinstructeurs verstrekt.

Nascholing: 6 lesuren per jaar

Let op!

Vanaf 1 januari 2021 wordt er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur.
Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus. Wat voorbeelden:

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de ‘U03-1 Lading zekeren’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen moeten uniek zijn.

Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de ‘U16-2 Heftruck’. Deze cursus bestaat uit 2 nascholingsdagen die beide meetellen voor 7 uur. Deze cursus mag niet worden herhaald in de nascholingscyclus.

Overgangsregeling voor variatie binnen de nascholing

Heeft een chauffeur vóór 1 januari 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 januari 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.

Voorbeeld 3: Een chauffeur volgt in 2018, 2019 en 2020 de cursus ‘U19-1 Leefstijl’. In 2021 kan deze dus niet nog een keer worden gevolgd binnen dezelfde nascholingscyclus, maar die 21 uur aan nascholing gaat niet verloren voor de chauffeur door de wijzigingen in de Richtlijn.

Opgeknipte cursussen

Maakt u gebruik van theoretische nascholingscursussen die worden verdeeld over meerdere dagen? Per 1 januari 2021 moeten die op aaneengesloten dagen (m.u.v. zon- en feestdagen) plaatsvinden. Dit geldt niet voor nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen. Daar blijft de huidige 10 kalenderdagen van kracht.

Voorbeeld 1: Een cursus ‘U21-1 EHBO’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 januari 2021. Dan moet dagdeel B plaatsvinden op 5 januari 2021.

Voorbeeld 2: Een cursus ‘W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR)’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 januari 2021. Dan mag dagdeel B tot 10 kalenderdagen na 4 januari 2021 plaatsvinden.

Geen overgangsregeling voor opgeknipte cursussen

Er is voor opgeknipte cursussen geen overgangsregeling. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een dagdeel A plaats te laten vinden op bijvoorbeeld 30 december 2020 en dagdeel B op 3 januari 2021.

Maximaal aantal uren e-learning

Er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. De limiet is 12 uur. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen.

Voorbeeld: Een chauffeur volgt 3 cursussen met elk 4 uur e-learning en heeft daarmee zijn maximum bereikt. De 2 resterende cursussen mogen geen e-learning bevatten.

Overgangsregeling e-learning

Wanneer een chauffeur voor 1 januari 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

Voorbeeld: Een chauffeur heeft in 2020 reeds 4 cursussen gedaan met elk 4 uur aan e-learning. Dat is in totaal 16 uur. Deze gevolgde nascholingsdagen blijven behouden, maar in 2021 voor de resterende cursus in de nascholingscyclus kan geen cursus meer gevolgd worden met e-learning.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 1 januari 2021 reeds meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de cursus ‘U01-2 ADR’ (nu nog ‘U01-4 ADR’) bestaande uit 2 dagen = 14 uur. Deze chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet ook nog een cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’ volgen.

Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’. De chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet nog één nascholingsdag van de cursus ‘U01-2 ADR’ laten meetellen.

Om u direct in te schrijven voor deze opleiding gaat u naar ‘Inschrijfformulier invullen’. Voor vragen over de opleiding vult u onderstaande gegevens in.

Meer Informatie / Offerte Aanvragen