Verbandleer en kleine ongevallen

Productcode: 

008

Prijs (excl. BTW): 

€  65,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

8

Leerstof: 

Oranje Kruis

Kwalificatie: 

Aantekening

Onderwijsvorm: 

Training / Workshop
Doel                Het kunnen verbinden van wonden en het spalken van gebroken lichaamsdelen
Programma Theorie en praktijk betreffende:
  • Dekverbanden;
  • Drukverbanden;
  • Wonddrukverbanden;
  • Rust- en steungevende verbanden;
  • Onbewegelijk makende verbanden.
Doelgroep Aangewezen personeel in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-wet).
Toelatingseis(en) In het bezit van een geldig Diploma Eerste Hulp / indien niet in bezit van het Diploma Eerste Hulp, wordt het Certificaat Verbandleer van MOOA verstrekt.
Leermiddelen Leerboek Verbandleer en kleine ongevallen Oranje Kruis
Cursusmiddelen Verbandmiddelen
Tijdsduur 8 lesuren
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Instructeur Eerste Hulp Oranje Kruis
  • Oranje Kruis Simulatieslachtoffer LOTUS
Examenkosten Zie kopje Examens
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Na het met gunstig gevolg afleggen van een theoretisch en praktische toets wordt aan de deelnemers het certificaat "Verbandleer" verstrekt.
Nascholing Zit in de nascholing voor het EHBO-diploma verwerkt
Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.