Reanimatie (BLS) NRR

Productcode: 

107

Prijs (excl. BTW): 

€  32,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

2 p/j

Onderwijsvorm: 

Vaardigheidsoefeningen
 
Doel                Het instandhouden van kennis en vaardigheden m.b.t. het toepassen van hartmassage.
Programma In deze bijscholing worden de belangrijkste handelingen bij ongevallen m.b.t. het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers met een circulatiestilstand getraind.
Toelatingseis(en) In het bezit van een geldig Certificaat "NRR-BLS".
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • NRR-docent
   
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Na met gunstig gevolg afleggen van een theoretische en praktische toets wordt de geldigheid van het certificaat  "Reanimatie BLS" met 2 jaar verlengd.
Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.