Preventiemedewerker (prijs op aanvraag)

Productcode: 

22

Prijs (excl. BTW): 

€  0,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

8

Leerstof: 

NIBHV / MOOA

Kwalificatie: 

Certificaat

Doel               

Het verstrekken van kennis en inzicht over praktische Arbo-aspecten, alsmede het trainen in het toepassen van de vaardigheden, waardoor de Preventiemedewerker effectiever als motivator in zijn/haar functie kan functioneren.

Uitleg

Vanaf 1 juli 2005 schrijft de wet voor dat bedrijven een Preventiemedewerker moeten aanstellen.

 

De Preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om beroepsrisico’s tegen te gaan. Hij of zij zal de centrale persoon zijn voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn.

De Preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te vertalen naar de bedrijfssituatie, het management te informeren en adviseren en de medewerkers te motiveren.

 

De Preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit het eigen bedrijf, in bedrijven tot 15 werknemers mag de werkgever deze taken op zich nemen.

 

De taken van de Preventiemedewerker zullen afgestemd worden op de aard en de risico’s van het bedrijf, zoals die ook in de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie genoemd zullen zijn, ook het aantal Preventiemedewerkers volgt uit de RI&E.

 

De materie is complex. Er zijn talloze valkuilen, de organisatie moet er nog aan wennen, de functionaris heeft nog een taak ernaast etc. Kortom, reden temeer om de betreffende functionaris praktische hulp te geven bij het uitoefenen van zijn/haar taak als Preventiemedewerker.

Programma

  • Arbowetgeving
  • Relatie ARBO-wet en Wet op de ondernemingsraden
  • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (MKB-RI&AE)
  • Rol medezeggenschap
  • Rol en Positie van de Preventiemedewerker binnen het bedrijf;
  • Omgang met mensen (rollenspel)
  • Casus drukkerij
  • Presentatie resultaten casus
  • Examen en afsluiting

Doelgroep

Medewerkers die de functie van Preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Toelatingseis(en)

Vooropleiding: MBO werk- en/of denkniveau. Of belangstelling voor Veiligheid en Risico invetarisatie

Tijdsindeling

Variabel

Plaats

Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.

Docent(enteam)

  • Instructeur Preventiemedewerker

Kosten cursus

Op aanvraag

Groepsgrootte

12 personen

Afsluiting

Na het met gunstig gevolg afleggen van het theoretisch examen wordt aan de deelnemers het certificaat "Preventiemedewerker NIBHV" verstrekt

Nascholing

nvt

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.