Opleiding Levensreddend Handelen Oranje Kruis met Diploma

Productcode: 

17

Prijs (excl. BTW): 

€  160,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

8

Leerstof: 

MOOA

Kwalificatie: 

Diploma Levensreddend Handelen , (Diploma LEH van het Oranje Kruis )

Onderwijsvorm: 

Training / Workshop
Doel                Het verlenen van Levensreddende Eerste Hulp aan slachtoffers.
Programma Theorie en praktijk betreffende:

Levensreddend handelen Bij het behalen van het diploma of certificaat levensreddend handelen is de eerstehulpverlener in staat eerstehulphandelingen uit te voeren, die onmiddellijk levensreddend zijn. Dat gaat dan vooral over de volgende onderwerpen:

  • handelen bij gevaar, waarbij meer slachtoffers worden voorkomen
  • handelen bij gevaar, waarbij het slachtoffer uit het gevaar wordt gehaald
  • handelen bij hevig bloedverlies
  • het bellen van 112: bij hevige benauwdheid, veel bloedverlies/shock en niet-alert zijn/ bewusteloosheid
  • handelen bij luchtwegbelemmering
  • zo snel mogelijk vast stellen of reanimatie nodig is en dan ook adequaat reanimeren, inclusief AED
  • in de stabiele zijligging leggen 

Incl Examen

Doelgroep Aangewezen personeel in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-wet).
Toelatingseis(en) Medisch geschikt
Leermiddelen Laatste uitgave BHV EHBO /  LEH van MOOA Of het leerboek Levensreddend Handelen van Het Oranje Kruis
Cursusmiddelen Verbandmarterialen
Tijdsindeling variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent
  • Praktijkbegeleider
Examenkosten  nvt: is incl. examen
Verbandtrommels * op aanvraag
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Aan de cursisten wordt een Diploma DLH  van het Oranje Kruis verstrekt.
Nascholing 6 lesuren per jaar

* Pakket voor het hervullen van de verbandtrommel met voorgeschreven en/of het door het Oranje Kruis geadviseerde verbandmiddelen.

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.