Anatomie, Fysiologie en Pathologie van KOK

 isbn: 9789035235014

Product Category: 

€  51,84

BTW Tarief: 

9%

Een helder geschreven en goed geïllustreerd leerboek voor anatomie, fysiologie en pathologie is onmisbaar voor mbo- en hbo-studenten. Anatomie, fysiologie en pathologie helpt de student zich de als moeilijk ervaren leerstof eigen te maken.
Dit leerboek is logisch opgebouwd. Het bestaat uit twee delen. Deel A behandelt de anatomie en fysiologie en deel 2 de pathologie. Elk hoofdstuk begint met een aantal leerdoelen. Trefwoorden in de marge helpen de student de leerstof makkelijker op te nemen. Het boek is uitvoerig geïllustreerd met anatomische afbeeldingen.

Voor de veertiende druk van Anatomie, fysiologie en pathologie is de tekst grondig herzien. Gedateerde informatie is vervangen door hedendaagse kennis en inzichten. Nieuwe illustraties zijn toegevoegd of waar nodig aangepast.
De belangrijkste wijziging van de zestiende druk ten opzichte van de veertiende druk is de onlinetoevoeging StudieCloud.

De oorspronkelijke tekst van K. Kok is herzien en bewerkt door J. Houweling en A.C.L.M. Zuiderwijk. Beiden zijn specialist ouderengeneeskunde en hebben ruime ervaring in het onderwijs aan verzorgenden.

Paperback