BASIS BHV JEUGD / WELZIJNSZORG

 229,00

Specificaties

SKU: 24 Kategorien: ,

Beschrijving

(Bekijk de veel gestelde vragen)

Product code25
BTW Tarief: 21%
Lesuren: 16
Leerstof: MOOA
Kwalificatie: Diploma, certificaten en BHV-pas
Onderwijsvorm: Training / Workshop
Doel: Het verlenen van eerste hulp Ongelukken en ziekten, alsmede het kunnen toepassen van hartmassage en het preventief en repressief optreden bij brand.
Programma:
In deze cursus worden behandeld:1e dag Levensreddende handelingen bij volwassenen

 • Preventie
 • Reanimatie
 • Bewustzijnsstoornissen

Veiligheidsprocedure

 • Veiligheid / preventie ongevallen bij kinderen
 • Benaderen van een kind en de controle van de vitale functies

Stoornissen in de vitale functies na een ongeval

 • Bewustzijnsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Bloedverlies
 • Leeftijdsindeling
 • De werking van de 3 vitale functies
 • Herkennen en handelen bij een verslikking / luchtwegobstructie
 • Buik naar rug draaien / stabiele zijligging
 • Herkennen ademstilstand en beademen

Verwondingen

 • Schaaf-, snij, scheur- en steekwonden
 • Amputatie
 • Brandwonden
 • Aanleggen wonddrukverband / tourniquet/ opstoppen wond
 • Breuken en kneuzingen (steun geven en steunverbanden)
 • Elektriciteitsongevallen

Diverse letsels

 • Oogletsels
 • Kleine letsels in het aangezicht
 • Letsels aan het skelet
 • Vergiftigingen

Programma 2e dag

Levensreddende handelingen(Verschillen tussen volwassen en kinderen)

     Benadering schema kinderen

 • Belangrijke punten
 • 3 vitale functies
 • Benaderen volgens het ABC-schema

     Uitval van de vitale functies

 • Vergiftigingen

Basis Brandbestrijding

Theorie

 • Branddriehoek, brandstadia, brandklassen, kleine blusmiddelen
 • Taakverdeling en ontruiming (deurprocedures)
 • Alarmering en communicatie

Praktijk

 • Benaderen brandhaard (incl deurprocedures)
 • Beginnende brand blussen met water
 • Beginnende brand blussen met CO2 of schuin, water etc
 • Beginnende brand blussen met schuim (DEMO)
 • Elektriciteitsbrand blussen met schuim (DEMO)
 • Slachtoffer in brand (blussen met deken)
Doelgroep:        
 • BHV-leden
 • Aangewezen personeel in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-wet).
Toelatingseis(en): Medisch geschikt
Leermiddelen: 
 • BHV EHBO boek en brandweer BHV
 • Oranje Kruis  EHBO bij kinderen
Cursusmiddelen: verbandmaterialen
Tijdsduur: 16 lesuren
Tijdsindeling: Variabel
Plaats: Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam): 
 • Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent
 • Praktijkbegeleider
 • BHV instructeur Brand en ontruiming
Examenkosten: Prijs incl. examen
Groepsgrootte: 12 personen
Afsluiting: Na het met gunstig gevolg afleggen van het examen wordt aan de deelnemers het Diploma BHV van MOOA en het certificaat BHV Brandweer, BHV EHBO  en het pasje BHV verstrekt.
Nascholing: 8 lesuren per jaar

Veel gestelde BHV vragen

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening

Ja, voor iedere werkgever in Nederland geldt een wettelijk verplichting om bedrijfshulpverlening ofwel BHV te organiseren. Dit betekent dat als je ondernemer bent en mensen in dienst hebt, je al een BHV-er moet hebben. Dit is te lezen in de Arbeidsomstandighedenwet.

Het risico’s binnen uw organisatie/bedrijf bepaald het benodigde aantal BHV-ers dat nodig is in een uw organisatie, ook de bedrijfsgrootte en welke werkzaamheden er verricht worden zijn  een onderdeel om het aantal benodigde BHV-ers te berekenen. Voor grote organisaties wordt dit bepaald door de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Maar zoals al aangegeven zijn er al BHV-ers nodig wanneer je maar één medewerker in dienst hebt. Je kunt dan als werkgever zelf ook de BHV-er van de organisatie zijn.

Het belangrijkste is dat de BHV-er op een effectieve manier een incident kan bestrijden of beperken.

Een BHV-er plakt niet alleen pleisters maar BHV gaat veel verder.
Zo kan een BHV-er zowel Levensreddende Handelingen verrichten als het bestrijden van een beginnende Brand en het Ontruimen van een gebouw of terrein.

 • Bij Levensreddende Handelingen moet je denken aan verschillende letsels zoals snijwonden of kneuzingen maar ook verslikking, reanimatie en het bedienen van een AED.
 • Brand en Ontruiming houdt in dat de BHV-er een beginnende brand kan blussen met diverse blusmiddelen en kan alarmeren en medewerkers in veiligheid kan brengen.

Heb je een eenmanszaak, dan ben je in principe niet verplicht om in het bezit te zijn van BHV. Maar je bent als zzp-er wel verantwoordelijk voor eigen veiligheid.

Om u direct in te schrijven voor deze opleiding gaat u naar ‘Inschrijfformulier invullen’. Voor vragen over de opleiding vult u onderstaande gegevens in.

Meer Informatie / Offerte Aanvragen