BASIS BHV VOOR KINDEROPVANG & DAGVERBLIJVEN

 128,75

Specificaties

SKU: 120 Kategorien: , ,

Beschrijving

Nascholing BASIS BHV VOOR KINDEROPVANG/DAGVERBLIJVEN

Is BHV verplicht? 

Product code: 120

BTW Tarief: 21%

Lesuren: 8

Leerstof: MOOA / Oranje Kruis

Onderwijsvorm: Vaardigheidstraining

Doel:

Het in stand houden van kennis en vaardigheden m.b.t. de belangrijkste handelingen bij ongevallen, ziekten en circulatiestilstand en het preventief en repressief optreden bij brand.

Programma: In deze bijscholing worden de belangrijkste handelingen bij ongevallen, ziekten en hartstilstand doorgenomen met behulp van videobeelden en overheadsheets van ongeval situaties. Verder wordt ruim aandacht geschonken aan de praktische vaardigheden m.b.t. de Eerste Hulpverlening aan volwassenen, kinderen en baby’s en het gebruik van kleine blusmiddelen.

Toelatingseis(en): In het bezit van een geldig certificaat “BHV” van MOOA.

Leermiddelen:

  • Leerboek BHV EHBO MOOA
  • Leerboek Eerste Hulp aan kinderen
  • Leerboek BHV brandweer MOOA

Cursusmiddelen: Verband en hulpmiddelen

Tijdsindeling: Variabel:

  • 4 uur EHBO en 4 uur brandbestrijding
  • of 6 uur EHBO en 2 uur brandbestrijding

Plaats: Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.

Docent(enteam):

  • Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent PBLS
  • Praktijkbegeleider
  • BHV instructeur Brand en ontruiming

Groepsgrootte: 12 personen

Afsluiting: Na het met gunstig gevolg afleggen van het examen wordt aan de deelnemers het Diploma BHV van MOOA en het certificaat BHV Brandweer, BHV EHBO  en het pasje BHV verstrekt.

 

Om u direct in te schrijven voor deze opleiding gaat u naar ‘Inschrijfformulier invullen’. Voor vragen over de opleiding vult u onderstaande gegevens in.

Meer Informatie / Offerte Aanvragen