NASCHOLING INSTRUCTEUR EERSTE HULP (ALLEEN INSTRUCTEURS EIGEN RAYON)

 75,00

Specificaties

SKU: 103 Kategorien: ,

Beschrijving

Product code: 100

BTW Tarief: 21%

Lesuren: 16

Leerstof: Oranje Kruis boekje 28e druk

Kwalificatie: Onderwijsaantekening van het Oranje Kruis

Onderwijsvorm: Klassikaal

Voor Rayonleden van MOOA-opleidingen wordt een Contributietarief berekend.

Voor Niet Rayonleden gelden andere prijzen, deze zijn opvraagbaar bij de bedrijfsleider van MOOA-opleidingen!

Programma van het MOOA-Rayon is opvraag bij de rayonleiding!

HUISHOUDELIJKE REGELS VOOR AANNAME TOT HET HERHALINGSRAYON VOOR INSTRUCTEURS EERSTE HULP

Een ieder, in het bezit van een geldig diploma Instructeur EH, afgegeven door Het Oranje Kruis, staat zich vrij zich aan te melden bij het herhalingsrayon van MOOA. (zie https://www.mooa.nl/sites/default/files/opleidingen_files/huishoudelijk%…)

 • Indien die opleiding bij MOOA genoten is stelt MOOA geen aanvullende toelatingseisen en is slechts de groepsgrootte, en eventueel op basis daarvan de wachtlijst, van belang.
  • De motivatie hiervoor is dat de pedagogiek en didactiek van de instructeur bekend is bij het docent-team en de beste plek kan worden gezocht binnen de verschillende groepen.
 • Van externe instructeurs echter heeft het docent-team die informatie echter niet.
  • Indien er reeds een wachtlijst is voor interne instructeurs zal een aanmelding door een externe instructeur standaard afgewezen worden.
  • Dit is onze optiek het meest eerlijk om geen instructeurs ‘aan het lijntje te houden’.
  • In het geval er ruimte zou zijn binnen het herhalingsrayon geldt de volgende procedure voorafgaand aan eventuele toelating tot het herhalingsrayon:
   • 1, Een intakegesprek met enkele leden van het docent-team waarbij vooral zal worden ingezoomd op de procedurele, didactische en pedagogische kanten van het lesgeven.
   • 2, Een (deel van een) les geven aan een groep aanstaande instructeurs.
    • De specifieke eisen hiervan worden doorgegeven indien er een positieve conclusie op het intakegesprek kan worden gegeven door het docent-team.
    • (Het kan zijn dat MOOA voor deze tijdsblokken kosten in rekening brengt, los van de uitkomst.)
    • Het docent-team geeft hun bevindingen door aan de directie van MOOA die uiteindelijk een besluit neemt over de toelating.
    • Eenmaal toegelaten ontvangt de instructeur de verdere informatie om op de herhalingsdagen een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het groepsproces.

huishoudelijk reglement

Om u direct in te schrijven voor deze opleiding gaat u naar ‘Inschrijfformulier invullen’. Voor vragen over de opleiding vult u onderstaande gegevens in.

Meer Informatie / Offerte Aanvragen

Some description about this section