Workshop: Veilig in en om het huis

Productcode: 

43

Prijs (excl. BTW): 

€  45,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

2.5 a 3 uur

Leerstof: 

Oranje Kruis boekje 28e druk

Kwalificatie: 

Certificaat van Deelname

Onderwijsvorm: 

Klassikaal

Leer en oefen de EHBO bij de 6 meest voorkomende ongevallen.

Algemeen:

Deze workshop leert je op veiligheid te letten op de meest belangrijke plaatsen, dus in en om het huis.

Deze sluit aan bij de wensen van de doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in de Eerste Hulp aan slachtoffers zonder specifieke voorkennis van Eerste Hulp.

De workshop kan desgewenst afgesloten worden met een bewijs van deelname.

Doel:

Wij (de instructeurs van MOOA-Opleidingen) willen bereiken dat mensen in staat veiligheid in en om het huis te beoordelen en bereid zijn om goede Eerste Hulp te verlenen, waarbij ze zichzelf of anderen effectief helpen in situaties waarin dat nodig is.

Na deze module is de cursist op basaal niveau in staat of heeft kennis om:

 1. Te zorgen voor veiligheid en je huis te beoordelen op veiligheid.
 2. De toestand van het slachtioffer te beoordelen
  • De onder 4 genoemde letsels vast te stellen
 3. Hulpdiensten te alarmeren
 4. Eerste Hulp te verlenen aan een slachtoffer met:
  • bewusteloosheid (normale ademhaling)
  • verslikking
  • een wond
  • brandwonden
  • vergiftiging
  • bloedneus

Deze workshop duurt maximaal 3 uur en kan op elk gewenste locatie door ons verzorgd worden.

Maximaal aantal deelnemers per instructeur: 12

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.