Opleiding Bedrijfshulpverlener (BHV) in 1 dag

Productcode: 

31

Prijs (excl. BTW): 

€  150,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

8

Leerstof: 

Gelijk aan NIBHV en Oranje Kruis

Kwalificatie: 

Diploma Bedrijfshulpverlener + BHV-pas

Onderwijsvorm: 

Theorie en praktijk Oefeningen.
Doel                Het verlenen van eerste hulp Ongelukken en ziekten, alsmede het kunnen toepassen van hartmassage en het preventief en repressief optreden bij brand.
Programma In deze cursus worden behandeld: de leerstof BHV EHBO van MOOA, de preventieve en repressieve brandweerzaken, alsmede de salvage en ontruiming.
Doelgroep
  • BHV-leden
  • Aangewezen personeel in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-wet).
Toelatingseis(en) Medisch geschikt
Leermiddelen
  • BHV EHBO boek en brandweer BHV
Cursusmiddelen Verbandmiddelen
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent
  • Praktijkbegeleider
  • Brandweer-instructeur SBOIN
Examenkosten Zie examens
Navulpakket * op aanvraag
Groepsgrootte minimaal 6 en maximaal 12 personen
Afsluiting Na het met gunstig gevolg afleggen van het examen wordt aan de deelnemers het Diploma BHV van MOOA en het certificaat BHV Brandweer, BHV EHBO  en het pasje BHV verstrekt.
Nascholing 6 a 8 lesuren per jaar

 

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.