Omgaan met Portofoon/telefoon voor Receptionisten/BHV-ers

Productcode: 

41

Prijs (excl. BTW): 

€  450,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

3

Leerstof: 

MOOA-Opleidingen

Kwalificatie: 

Prijs is per groep van maximaal 6 deelnemers

Onderwijsvorm: 

Klassikaal / Praktijk

Wilt u een BHV-organisatie goed laten functioneren? 

Laat dan uw receptionisten / BHV-ers eens een opleiding Omgaan met portofoon/telefoon.

Wij leren uw mensen hoe om te gaan met een portofoon en gelkijhkt hoe deze in te zetten bij een calamiteit samen met het gebruik van uit telefooncentrale.

Zo kan uw receptionist/BHV-ers beter inspringen op de gewenste hulpverlening voor de BHV en naar de alarmcentrale.

Hij of zij zal beter kunnen functioneren doordat hij of zij de portofoon ook kan bedienen en de juiste vragen kan stellen, zodat hij/zij betere meldingen kan doorgeven aan de alarmcentrale.

Deze opleiding kan alleen goed functioneren als dit als groep wordt ingepland.

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.