Nascholing Instructeur BLS/AED

Productcode: 

101

Prijs (excl. BTW): 

€  120,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

4

Leerstof: 

NRR / ERC

Kwalificatie: 

Onderwijsaantekening

Onderwijsvorm: 

Klassikaal
Doel                Het kunnen optreden als cursusleider voor de NRR opleidingen
Programma In deze cursus wordt behandeld:
  • De leerstof in zowel Reanimatie-technische als didactische zin;
  • Kennis van de organisatie;
  • Het examineren.
Doelgroep Artsen, verpleegkundigen, Instructeurs Eerste Hulp van het Oranje Kruis
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docententeam
  • NRR-docenten
Groepsgrootte 6 personen
Toetsen &
Examens
Na het met gunstig gevolg afleggen van het toelatings-examen en deelexamens wordt aan de deelnemers de aantekening "Instructeur NRR" verstrekt, met de bevoegdheid van Instructeur BLS/AED.

Als op 1 dag de nasscholing BLS/AED en de PBLS gevolgd wordt krijgt u 25% korting op deze opleidingen!

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.