N 26 (1) Bedrijfshulpverlener MOOA (code 95)

Productcode: 

122

Prijs (excl. BTW): 

€  128,75

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

8

Leerstof: 

NIBHV

Kwalificatie: 

CCV

Onderwijsvorm: 

Training
Doel                Het instandhouden van kennis en vaardigheden m.b.t. de belangrijkste handelingen bij ongevallen, ziekten en circulatiestilstand en het preventief en repressief optreden bij brand.
Programma In deze bijscholing worden de belangrijkste handelingen bij ongevallen, ziekten en hartstilstand doorgenomen met behulp van videobeelden en overheadsheets van ongevalsituaties. Verder wordt ruim aandacht geschonken aan de praktische vaardigheden m.b.t. de Eerste Hulpverlening en het gebruik van kleine blusmiddelen.
Toelatingseis(en) In het bezit van een geldig Certificaat "BHV" van MOOA.
Tijdsindeling 1 lesdag van 8 lesuren
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent bevoegd
  • Simulatieslachtoffer LOTUS
  • Praktijkbegeleider
  • Brandweerinstructeur SBOIN
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Aan het eind van de nascholing wordt een verklaring van deelname verstrekt, welke in het tweede jaar omgezet wordt in een verlenging van de geldigheid van het Certificaat "BHV van MOOA".

 

 

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.