EHBO voor Rij-instructeurs (N93(1) CCV code 95)

Productcode: 

110

Prijs (excl. BTW): 

€  150,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

7

Onderwijsvorm: 

Training
Doel                Het kunnen verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken en Verkeersongevallen alsmede het kunnen toepassen van hartmassage.
Programma In deze cursus wordt de leerstof EHBO en reanimatie behandeld.·
  • Leerstof volgens de leerdoelen van het IBKINNOVAM.
Doelgroep Autorij-instructeurs / Taxichaffeurs. Aangewezen persoon in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-wet).
Toelatingseis(en) Medisch geschikt
Leermiddelen Leerboek EHBO voor Rij-instructeurs.
Cursusmiddelen benodigde verbandmaterialen
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Arts en/of NRR-docent
  • Instructeur Eerste Hulp
  • Praktijkbegeleider
Navulpakket * op aanvraag
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Na volgen van de nascholing wordt aan de deelnemers de verlenging Certificaat EHBO voor Rij-instructeurs INNOVAM verstrekt.

* Pakket voor het hervullen van de verbandtrommel met voorgeschreven en/of het door het Oranje Kruis geadviseerde verbandmiddelen.

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.