Brandbestrijding MOOA

Productcode: 

117

Prijs (excl. BTW): 

€  77,25

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

3

Onderwijsvorm: 

Oefeningen / training
Doel                Het instandhouden van kennis en vaardigheden m.b.t. de basishandelingen van het repressief en preventief bestrijden van branden.
Programma In deze bijscholing wordt ruim aandacht besteed aan de navolgende onderwerpen:
  • Blusstoffen en hun werking
  • Kleine blusmiddelen
  • Voorkomen van brand en ongevallen
  • Brandbestrijding
Toelatingseis(en) In het bezit van een geldig certificaat
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Brandweer-instructeur SBOIN
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Bij gebleken geschiktheid wordt de geldigheid van het Certificaat met 1 jaar verlengd.
Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.