Bedrijfshulpverlener MOOA code 95

Productcode: 

27

Prijs (excl. BTW): 

€  150,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

8

Leerstof: 

MOOA / Oranje Kruis

Kwalificatie: 

CCV code 95

Onderwijsvorm: 

Training

BEDRIJFSHULPVERLENER MOOA

Doel                Het verlenen van eerste hulp Ongelukken en ziekten, alsmede het kunnen toepassen van hartmassage en het preventief en repressief optreden bij brand.
Programma In deze cursus worden behandeld: de leerstof BHV EHBO van MOOA, de preventieve en repressieve brandweerzaken, alsmede de salvage en ontruiming.
Doelgroep
  • BHV-leden
  • Aangewezen personeel in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-wet).
Toelatingseis(en) Medisch geschikt
Leermiddelen
  • MOOA leerboek Bedrijfshulpverlener
Cursusmiddelen Verbandmiddelen
Tijdsindeling 1 lesdag van 8 uur
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent
  • Praktijkbegeleider
  • Brandweer-instructeur SBOIN
Examenkosten zie examens
Navulpakket * op aanvraag
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Na het met gunstig gevolg afleggen van het examen wordt aan de deelnemers het Diploma BHV van MOOA en het certificaat BHV Brandweer, BHV EHBO  en het pasje BHV verstrekt.
* Pakket voor het hervullen van de verbandtrommel met voorgeschreven en/of het door het Oranje Kruis geadviseerde verbandmiddelen.

 

 

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.