Basis BHV voor Kinderopvang/dagverblijven

Productcode: 

120

Prijs (excl. BTW): 

€  128,75

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

8

Leerstof: 

MOOA / Oranje Kruis

Onderwijsvorm: 

Vaardigheidstraining

Doel               

Het instandhouden van kennis en vaardigheden m.b.t. de belangrijkste handelingen bij ongevallen, ziekten en circulatiestilstand en het preventief en repressief optreden bij brand.

Programma

In deze bijscholing worden de belangrijkste handelingen bij ongevallen, ziekten en hartstilstand doorgenomen met behulp van videobeelden en overheadsheets van ongevalsituaties. Verder wordt ruim aandacht geschonken aan de praktische vaardigheden m.b.t. de Eerste Hulpverlening aan volwassenen, kinderen en baby’s en het gebruik van kleine blusmiddelen.

Toelatingseis(en)

In het bezit van een geldig certificaat "BHV" van MOOA.

Leermiddelen

*       Leerboek BHV EHBO MOOA

*       Leerboek Eerste Hulp aan kinderen

*       Leerboek BHV brandweer MOOA

Cursusmiddelen

Verband en hulpmiddelen

Tijdsindeling

Variabel: 

  • 4 uur EHBO en 4 uur brandbestrijding
  • of 6 uur EHBO en 2 uur brandbestrijding

Plaats

Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.

Docent(enteam)

*       Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent PBLS

*       Praktijkbegeleider

*       Brandweer-instructeur SBOIN

Navulpakket *

op aanvraag

Groepsgrootte

12 personen

Afsluiting

Na het met gunstig gevolg afleggen van het examen wordt aan de deelnemers het Diploma BHV van MOOA en het certificaat BHV Brandweer, BHV EHBO  en het pasje BHV verstrekt.

* Pakket voor het hervullen van de verbandtrommel met voorgeschreven en/of het door het Oranje Kruis geadviseerde verbandmiddelen.

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.