Basis BHV voor Kinderopvang/dagverblijven

Productcode: 

23

Prijs (excl. BTW): 

€  229,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

16

Leerstof: 

MOOA

Kwalificatie: 

Diploma, certificaten en BHV-pas

Onderwijsvorm: 

Training / Workshop
Doel               

Het verlenen van eerste hulp Ongelukken en ziekten, alsmede het kunnen toepassen van hartmassage en het preventief en repressief optreden bij brand.

(Is BHV verplicht?)

Programma In deze cursus worden behandeld:

1e dag

Levensreddende handelingen bij kinderen

 • Preventie
 • reanimatie bij kinderen
 • bewustzijnsstoornissen

Veiligheidsprocedure

 • Veiligheid / preventie ongevallen bij kinderen
 • Benaderen van een kind en de controle van de vitale functies

Stoornissen in de vitale functies na een ongeval

 • Bewustzijnsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Bloedverlies
 • Leeftijdsindeling
 • De werking van de 3 vitale functies

Verwondingen

 • Schaaf-, snij, scheur- en steekwonden
 • Amputatie
 • Brandwonden
 • Aanleggen wonddrukverband
 • Breuken en kneuzingen (Mitella / brede das)
 • Elektriciteitsongevallen
 • Vergiftigingen

Diverse letsels

 • Oogletsels
 • Kleine letsels in het aangezicht
 • Letsels aan het skelet
 • Vergiftigingen

Programma 2e dag

Levensreddende handelingen(Verschillen tussen volwassen en kinderen)

Benaderingschema volwassenen

 • 5 belangrijke punten
 • 3 vitale functies
 • Benaderen volgens het ABC-schema
 • reanimatie

Uitval van de vitale functies

 • Herkennen en handelen bij een verslikking / luchtwegobstructie
 • Buik naar rug draaien / stabiele zijligging
 • Herkennen ademstilstand en beademen

Basis Brandbestrijding

          Theorie

 • Branddriehoek, brandstadia, brandklassen, kleine blusmiddelen
 • Taakverdeling en ontruiming (deurprocedures)
 • Alarmering en communicatie

  Praktijk

 • Benaderen brandhaard (incl deurprocedures)
 • Beginnende brand blussen met water
 • Beginnende brand blussen met CO2
 • Beginnende brand blussen met schuim (DEMO)
 • Elektriciteitsbrand blussen met schuim (DEMO)
 • Slachtoffer in brand (blussen met deken)

 

Doelgroep
 • BHV-leden
 • Aangewezen personeel in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-wet).
Toelatingseis(en) Medisch geschikt
Leermiddelen
 • BHV EHBO boek en brandweer BHV
 • Oranje Kruis  EHBO bij kinderen
Cursusmiddelen verbandmaterialen
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
 • Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent
 • Praktijkbegeleider
 • Brandweer-instructeur SBOIN
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Na het met gunstig gevolg afleggen van het examen wordt aan de deelnemers het Diploma BHV van MOOA en het certificaat BHV Brandweer, BHV EHBO  en het pasje BHV verstrekt.
Nascholing 8 lesuren per jaar
Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.