Reanimatie / AED

Productcode: 

12

Prijs (excl. BTW): 

€  62,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

6

Leerstof: 

NRR

Kwalificatie: 

Diploma Reanimatie/AED NRR
Doel Het toepassen van hartmassage met bediening AED incl gebruik van een mondmasker bij reanimatie-behoeftige slachtoffers
Programma In deze cursus wordt de leerstof behandeld van het NRR voor de reanimatie behandeld.
  • Leerstof reanimatie (NRR)
  • Leerstof bediening AED
  • Gebruik mondmasker
Doelgroep Aangewezen personeel in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-wet).
Toelatingseis(en)
  • Medisch geschikt
Leermiddelen Leerboek NRR / AED, reanimatiepoppen en AED / mondmasker (voor alle cursusten 1 mondmasker)
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Arts en/of NRR-docent   
Examenkosten Zie examens
Groepsgrootte maximaal 12 personen
Afsluiting
  • Het diploma van de NRR - AED of·
  • Het certificaat MOOA - NRR-AED.
Nascholing 4 lesuren
Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.