Is BHV verplicht, waarom en wat houd het in?.

Ben je als werkgever verplicht om BHV te hebben? En wat houdt precies in? Deze vraag krijgen we regelmatig. Goede bedrijfshulpverlening is van levensbelang voor uw medewerkers en organisatie.

Waarom is BHV verplicht?

Ja, voor iedere werkgever in Nederland geldt een wettelijk verplichting om bedrijfshulpverlening ofwel BHV te organiseren. Dit betekent dat als je ondernemer bent en mensen in dienst hebt, je al een BHV’er moet hebben. Dit is te lezen in de Arbeidsomstandighedenwet. 

Maar waarom is het dan verplicht?
Iedere werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

 

Hoeveel BHV’ers zijn er nodig?

Het risico’s binnen uw organisatie/bedrijf bepaald het benodigde aantal BHV’ers dat nodig is in een uw organisatie, ook de bedrijfsgrootte en welke werkzaamheden er verricht worden zijn  een onderdeel om het aantal benodigde BHV-ers te berekenen. Voor grote organisaties wordt dit bepaald door de RI&E (Risico Inventarisatie wbn Evaluatie. Maar zoals al aangegeven zijn er al BHV’ers nodig wanneer je maar één medewerker in dienst hebt. Je kunt dan als werkgever zelf ook de BHV’er van de organisatie zijn.

Daarnaast is het belangrijk dat er altijd een BHV’er aanwezig is.

Wat doet een BHV’er?

Het belangrijkste is dat de BHV-er op een effectieve manier een incident kan bestrijden of beperken.

Een BHV’er plakt niet alleen pleisters maar BHV gaat veel verder.
Zo kan een BHV’er zowel Levensreddende Handelingen verrichten als het bestrijden van een beginnende Brand en het Ontruimen van een gebouw of terrein.

  • Bij Levensreddende Handelingen moet je denken aan verschilende letsels zoals snijwonden of kneuzingen maar ook verslikking, reanimatie en het bedienen van een AED.
  • Brand en Ontruiming houdt in dat de BHV’er een beginnende brand kan blussen met diverse blusmiddelen en kan alarmeren en medewerkers in veiligheid kan brengen.

Is BHV verplicht voor ZZP-ers?

Heb je een eenmanszaak, dan ben je in principe niet verplicht om in het bezit te zijn van BHV. Maar je bent als zzp’er wel verantwoordelijk voor eigen veiligheid.